Aleksandra Czyż

Kierownik biura

Aleksandra jest studentką IV roku studiów na kierunku Administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa administracyjnego.

Aleksandra planuje ukończyć również studia prawnicze.

W Kancelarii zajmuję się sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi.

Wykształcenie:

Studentka administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Kontakt

Tel: 530 391 215
E-mail: czyz@hplegal.pl