Andrzej Moroz

Praktykant

Andrzej jest studentem II roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa międzynarodowego, prawa cywilnego, geopolityki oraz prawa państw z obszaru postradzieckiego.

Andrzej wspiera prawników w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.
W szczególności zajmuje się sporządzaniem pism procesowych oraz bieżącą pomocą w sprawach administracyjnych i organizacyjnych.

Po ukończeniu studiów Andrzej planuje rozpocząć aplikację radcowską oraz studia doktoranckie.

 

 

 

Andrzej Moroz