Bartłomiej Dobosiewicz

Adwokat

Bartłomiej jest doradcą przedsiębiorców z branży farmaceutycznej, zbrojeniowej, motoryzacyjnej, chemicznej i budowlanej. Specjalista w zakresie prawa pracy (m.in. restrukturyzacja zatrudnienia, zwolnienia grupowe, negocjacje ze związkami zawodowymi) oraz prawa karnego – gospodarczego.

Brał udział między innymi w realizacji procesu zwolnień grupowych w koncernie zbrojeniowym oraz w procesie przejęcia przedsiębiorstwa z branży chemicznej. Doceniany przez kierownictwo działów prawnych zagranicznych i polskich spółek farmaceutycznych.

Procesualista i skuteczny negocjator. Jest autorem publikacji branżowych, w tym współautorem dwóch podręczników z zakresu procedury karnej (Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2005 r.).

Aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (2005-2006).

Aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie (egzamin zawodowy 2009 r.).

Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (2008-2012).

Publikacje:

  1. „O substytucji i upoważnieniu raz jeszcze”, B. Dobosiewicz, Palestra 11-12/2009,
  2. Paweł Cioch: „Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania” – recenzja, B. Dobosiewicz, Państwo i Prawo 7/2010
  3. „Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym”, B. Dobosiewicz, K. Dudka, B. Dudzik, J. Kosowski, E. Kruk, M. Mozgawa-Saj, P. Strzelec, red. K. Dudka, Warszawa 2012,
  4. „Odszkodowanie za nieszłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych”, K. Dudka, B. Dobosiewicz, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2012,
  5. „Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami”, B. Dobosiewicz, K. Dudka, M. Siwek, R. Skowron, red. K. Dudka, Warszawa 2013,
  6. Publikacje w portalu prawnym lexagit.pl.
Bartłomiej Dobosiewicz