Łukasz Koźbiał

Prawnik

Łukasz jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie studiów w dwóch sieciowych kancelariach prawniczych, koncentrując swoje zainteresowania wokół prawa korporacyjnego. Będąc uczestnikiem seminarium z prawa publicznego gospodarczego oraz prawa administracyjnego przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej dotyczącej zagadnienia nabywania znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych. Jako praktykant zajmuje się analizą orzecznictwa sądowego, pisaniem pism procesowych oraz sporządzaniem opinii prawnych.

Po skończeniu studiów Łukasz planuje rozpoczęcie aplikacji radcowskiej w Warszawie.

Wykształcenie:

Student prawa na Uniwersytecie Warszawskim.