Michał Porzeziński

Biegły rewident

Michał przez wiele lat pracował w administracji rządowej. Uczestniczył w wielu szkoleniach poświęconych problematyce audytu organizowanych przez Ministerstwo Finansów we współpracy z międzynarodowymi ekspertami oraz w warsztatach szkoleniowych renomowanych firm audytorskich, m. in. Ernst & Young. Jako jeden z pierwszych trzydziestu osób w Polsce uzyskał uprawnienia do przeprowadzania audytu w administracji.

Był audytorem w instytucji zajmującej się nadzorem nad rynkiem kapitałowym (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), doradcą Prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz audytorem w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie.

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym, wycenie i przekształceniach spółek. Prowadzi księgi rachunkowe oraz zajmuje się audytem podmiotów z różnych branż, w tym farmaceutycznej i deweloperskiej. Jest przedstawicielem podatkowym zagranicznych spółek, zajmuje się obsługą zagranicznych grup kapitałowych posiadających spółki zależne lub oddziały na terenie Polski.

Uprawnienia zawodowe:

Audytor wewnętrzny – wpisany na listę audytorów Ministerstwa Finansów pod nr 21/2003

Biegły rewident – wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 12214 oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3732

Specjalizacje

Kontakt

Tel: 604 510 603
E-mail: porzezinski@hplegal.pl

Michał Porzeziński