Sara Pizon

Aplikant radcowski

Sara jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie studiów aktywnie działała w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka.

Nagrodzona Stypendiami Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

W czerwcu 2014 roku ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego pod kierunkiem dr Macieja Mulińskiego pt. „Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego”.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokacko-radcowskich w Łodzi oraz w Warszawie. Obszarem jej aktywności zawodowej jest głównie szeroko rozumiane prawo prywatne, w tym prawo cywilne materialne oraz procesowe, jak również prawo spółek handlowych, a także prawo własności intelektualnej.

W październiku 2014 r została wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Studia magisterskie na kierunku prawo, specjalizacja wymiar sprawiedliwości - profil cywilonoprawny. Ukończone w 2014 roku.

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Ukończyła szkolenie w zakresie mediacji w sprawach karnych, cywilnych i gospodarczych, uprawniające do prowadzenia postępowań mediacyjnych wyżej wymienionych sprawach.

Kontakt

Tel: 530 471 107
E-mail: pizon@hplegal.pl

Sara Pizon