Aleksander Olender

Aplikant radcowski

Aleksander jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł magistra prawa uzyskał w 2017 roku broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę pt.: „Umowa przedwstępna i skutki jej niewykonania”. Uczestniczył również w programie „Erasmus+”, w ramach którego odbył semestr studiów na Universidade Católica Portuguesa w Porto.

Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa prywatnego, a w szczególności prawa handlowego oraz prawa cywilnego, zarówno materialnego jak i procesowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych w Białymstoku i Warszawie. Pracował również jako prawnik wewnętrzny w giełdowej grupie kapitałowej z sektora energetycznego.

Od 2018 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Wykształcenie:

Uniwersytet w Białymstoku - studia magisterskie na kierunku prawo.

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.