Fundacje Rodzinne

Fundacja rodzinna jest odpowiedzią na potrzeby firm rodzinnych. Rozwiązuje ona częsty problem sukcesji majątku dla przyszłych pokoleń, umożliwia prowadzenie działalności (w ograniczonym zakresie) oraz chroni biznesy przed rozdrobnieniami. Z perspektywy prawnej, fundacja rodzinna stanowi przede wszystkim świetną alternatywę dla tradycyjnych form prowadzenia biznesu, która może przynieść znaczne korzyści majątkowe. Co więcej, może ona służyć jako narzędzie do ochrony majątku fundatora lub jako wehikuł inwestycyjny rozliczany podatkowo na dogodnych warunkach.

 

Beneficjenci

Jedną z wielu korzyści płynących z założenia fundacji rodzinnej to wielość jej beneficjentów. Jest nim nie tylko Fundator, ale i osoba fizyczna niezależnie od jej wieku czy zdolności do czynności prawnych oraz organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

 

Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej

Co do zasady, istnieje zakaz prowadzenia działalności przez fundację rodzinną jednakże o tej reguły istnieją liczne wyjątki m.in.: zbywanie składników swojego majątku, najem, dzierżawa lub inne udostępnianie swojego majątku, udzielenie pożyczek beneficjentom Fundacji i innym osobom oraz organizacjom powiązanym z Fundacją, obrót zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do Fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z jej działalnością oraz prowadzenie przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

 

Najważniejsze korzyści podatkowe

Wniesienie majątku do Fundacji rodzinnej nie będzie wiązać się z żadnymi obciążeniami podatkowymi. Przychody uzyskane przez fundatora, jak i przez beneficjenta będącego w stosunku do fundatora osobą zaliczoną do tzw. ,,grupy zero”, z tytułu otrzymania świadczenia albo mienia po rozwiązaniu Fundacji rodzinnej, będą zwolnione z podatku PIT. Dodatkowo, co do zasady dochody Fundacji będą podlegałby zwolnieniu z CIT.

 

Nasze doświadczenie

Nasza kancelaria prowadzi kompleksowe usługi w dziedzinie fundacji rodzinnych, uwzględniając przy tym zawsze indywidualne potrzeby naszych Klientów.

Nasz zakres usług obejmuje m.in.:

  • przygotowanie struktury fundacji;
  • przygotowanie zindywidualizowanego statutu fundacji;
  • rejestrację fundacji;
  • opracowanie schematu optymalizacji podatkowej  w oparciu o fundację;
  • przygotowanie planu sukcesji z wykorzystaniem fundacji

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:

kancelaria@hplegal.pl

tel. +48 530 391 2155