Elwira Köseoglu

Asystentka prawna

Elwira jest studentką III roku studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Nagrodzona Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce w roku akademickim 2017/2018.

Doświadczenie zdobywa od początku studiów, zarówno podczas praktyk w Urzędzie Marszałkowskim, jaki i pracując w kancelariach prawnych. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego oraz gospodarczego. Chętnie podejmuje się też zadań dotyczących innych dziedzin prawa.

W naszej Kancelarii Elwira wspiera starszych prawników w codziennej pracy. Zajmuje się opracowywaniem opinii prawnych, sporządzeniem pism procesowych, jaki i innymi bieżącymi zadaniami zleconymi przez prawników.

Po ukończeniu studiów, planuje rozpoczęcie aplikacji adwokackiej. Ponadto, w przyszłości chce zdobyć stopień naukowy doktora prawa.