Julia Puczek

Praktykantka

Julia jest studentką II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Nagrodzona Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce w roku akademickim 2020/2021.

Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa własności intelektualnej, cywilnego i gospodarczego, a jednocześnie jest otwarta na wszelkie inne dziedziny prawa.

W Kancelarii Julia wspomaga nasz zespół w codziennej pracy. Pod opieką starszych prawników, sporządza pisma procesowe, dba o ich kompletność i adekwatność, wykonuje niezbędny research oraz zajmuje się wszelkimi zleconymi przez prawników zadaniami.

Po zakończeniu studiów Julia planuje rozpoczęcie aplikacji radcowskiej. Ponadto, w przyszłości chciałaby uzyskać tytuł LLM.