Klaudia Pańka

Aplikanta radcowska

Klaudia jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia i obroniła pracę magisterską z wynikiem bardzo dobrym.

W trakcie studiów poszerzała swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe uczestnicząc w zajęciach i warsztatach Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz odbywając staże w warszawskich sądach i kancelariach.

Główne zainteresowania skupia wokół regulacji prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa handlowego.

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studia jednolite magisterskie na kierunku prawo.

Aplikantka Radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.