Tomasz Oleksiewicz

Aplikant radcowski

Tomasz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W okresie studiów kilkukrotnie znajdował się w gronie osób nagradzanych Stypendium Rektora UMCS dla najlepszych studentów.

W czerwcu 2017 roku ukończył studia prawnicze z wynikiem bardzo dobry, zarówno co do średniej ocen z całego toku studiów, jak i obrony pracy magisterskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już w okresie studiów, pracując w kancelariach prawnych w Lublinie oraz Warszawie, zajmując się zagadnieniami z obszaru prawa cywilnego, handlowego oraz prawa bankowego.

Swój rozwój zawodowy skupia wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym sporów sądowych (gospodarczych i cywilnych) oraz prawa handlowego z naciskiem na obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych.

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. Ukończone w 2017 roku.

Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie