Tomasz Pałasz

Aplikant Radcowski

Tomek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W okresie studiów aktywnie działał w Kole Naukowym Prawa Prywatnego. Nagrodzony Stypendium Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla najlepszych studentów w latach 2016/2017.

W czerwcu 2017 roku ukończył studia prawnicze broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pod kierunkiem dr Ewy Skibińskiej pt. „Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec wierzycieli spółki”.

Doświadczenie zawodowe Tomek zdobywał od początku studiów, pracując poprzednio w kancelarii notarialnej oraz dwóch kancelariach radcowskich w Warszawie. Z naszą kancelarią związany jest od III roku studiów. Posiada praktykę w zakresie obsługi korporacyjnej spółek handlowych oraz obrotu prawnego nieruchomości. W kancelarii zajmuje się także doradztwem podatkowym oraz postępowaniami administracyjnymi.

W październiku 2017 roku został wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia magisterskie na kierunku prawo. Ukończone w 2017 roku.

Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Kontakt

Tel: 530 087 454
E-mail: palasz@hplegal.pl

Tomasz Pałasz