Tomasz Pałasz

Radca Prawny

Tomasz zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców (m.in. z branży medycznej i IT), w tym spółek prawa handlowego oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, a także organizacji pozarządowych. Pomaga klientom w sporządzaniu umów i negocjacjach z kontrahentami (w tym umów dotyczących praw własności intelektualnej, przetwarzania danych), a także wspiera ich w postępowaniach przed KRS oraz urzędami (m.in. tworzenie spółek, wdrażanie zmian korporacyjnych, przeprowadzanie przekształceń).

Doradza klientom na wszystkich etapach obrotu nieruchomościami (m.in. stwierdzanie zasiedzenia, badanie due diligence stanu prawnego nieruchomości, wnoszenie aportów, przeciwdziałanie wywłaszczeniom), jak również w procesie optymalizacji podatkowej poszczególnych transakcji handlowych i w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych (m.in. w sprawach dotyczących błędów w sztuce medycznej lub odpowiedzialności zawodowej), a także w postępowaniach administracyjnych przed ministerstwami, organami administracji centralnej i samorządowej oraz w postępowaniach podatkowych przed urzędami skarbowymi.

Wykształcenie:

Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ukończona z wyróżnieniem. Radca prawny od 2021 roku.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji, studia magisterskie na kierunku prawo ukończone z wyróżnieniem w 2017 roku.

Kontakt

Tel: 530 087 454
E-mail: palasz@hplegal.pl

Tomasz Pałasz