Budowa rurociągu naftowego

Współpracując z ENERGOPOL WARSZAWA S.A. braliśmy udział w procesie inwestycyjnym dotyczącym

budowy rurociągu przesyłowego produktów naftowych pomiędzy Białorusią a Polską.

W ramach opisywanego projektu nasze działania obejmowały m.in.:

- negocjowanie oraz opracowanie umów niezbędnych w celu realizacji przedmiotowej inwestycji (m.in. umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy o odbiór i zakup paliwa);

- uzyskanie stosownych pozwoleń oraz zgód organów państwowych i samorządowych;

- zapewnienie praw do nieruchomości przez które przebiega rurociąg;

- udział w transakcji sprzedaży zrealizowanego projektu.