Radosław Kołodziej

Adwokat – Partner

Radek zajmuje się projektami dotyczącymi weryfikacji oraz uporządkowania stanu prawnego nieruchomości, przygotowuje je do celów inwestycyjnych. Doradza przy zawieraniu różnego rodzaju transakcji dotyczących nieruchomości (umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży, leasingu zwrotnego itp.). Prowadzi postępowania administracyjne oraz sądowe z zakresu m.in. opłat za użytkowanie wieczyste, opłat adiacenckich i planistycznych, podatków od nieruchomości, wywłaszczania oraz zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, podziału nieruchomości, czy też  obowiązku nabycia przez gminy prywatnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Radek wspiera inwestorów na wszystkich etapach realizacji inwestycji budowlanych. Pomaga w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym. Przygotowuje oraz negocjuje m.in. umowy o roboty geodezyjno – kartograficzne, prace projektowe, roboty budowlane, konsorcjum oraz o zastępstwo inwestycyjne. Ma też doświadczenie w realizacji inwestycji liniowych – koordynował od strony prawnej międzynarodowy projekt budowy rurociągu produktów ropopochodnych. W sytuacji gdy nie udaje się zażegnać powstałego konfliktu w drodze negocjacji, prowadzi postępowania sądowe dotyczące m.in. sporów budowlanych.

Radek zajmuje się też doradztwem na rzecz podmiotów z branży energetycznej, w szczególności producentów energii odnawialnej oraz pochodzącej z gazów kopalnianych. Wspiera ich w trakcie całego procesu inwestycyjnego, jak też na etapie produkcji i sprzedaży energii. Posiada doświadczenie w transakcjach przejęć przedsiębiorstw, w tym zajmujących się produkcją energii.

Wykształcenie:

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej studia magisterskie na kierunku prawo. Rok ukończenia 2002

Aplikacja adwokacka w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Rzeszowie. Rok ukończenia 2006.

Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu procesu inwestycyjnego
w budownictwie. Rok ukończenia 2013.

Publikacje:

Nieruchomości C.H. Beck, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, portal internetowy money.pl

Radosław Kołodziej