Wojciech Grondys

Adwokat – Partner

Wojciech zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców z branży ubezpieczeniowej (brokerzy, multiagencje ubezpieczeniowe), z branży nowych technologii (automatyki budynkowej), budowlanej i instalatorskiej, sieci handlowo-usługowych zorganizowanych na zasadach franszyzy (branża spożywcza oraz fitness) oraz branży chemicznej.

Współpracuje z agencjami underwritingowymi w zakresie produktów ubezpieczeniowych (legal title, R&W).

Reprezentuje klientów we wszystkich stadiach M&A, tworzeniu SPV na potrzeby transakcyjne i optymalizacji podatkowych, postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odszkodowawczych za wywłaszczenie z nieruchomości, opłat adiacenckich oraz w postępowaniach przeciwko przedsiębiorstwom wod.-kan.

W imieniu firmy z branży farmaceutycznej brał udział w negocjacjach z Komisją Ekonomiczną Ministerstwa Zdrowa w sprawie refundacji produktów leczniczych.

Reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przed UOKiK oraz GIODO.

Uczestniczył w projektach dotyczących audytu postępowań z zakresu zamówień publicznych na roboty budowlane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz reprezentował zamawiających w postępowaniach przed KIO.

Reprezentował przedsiębiorców przed Ministrem Finansów w postępowaniach z zakresu organizacji loterii promocyjnych, audioteksowych oraz zagadnień regulowanych przepisami ustawy o grach hazardowych.

Wojciech specjalizuje się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw – spółek prawa handlowego, obejmującej bieżącą obsługę prawną, reprezentację w postępowaniach rejestrowych dot. KRS, przed urzędami i organami administracji państwowej oraz w zakresie zakładania i administrowania spółek offshore.

Członek Rady Nadzorczej Donoria S.A. oraz Rady Nadzorczej Dual Polska Sp. z o.o.

Wykształcenie:

Adwokat, od 2006 r. członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje:

Prawo-Online, money.pl.

Specjalizacje

Kontakt

Tel: 696 585 807
E-mail: grondys@hplegal.pl

Wojciech Grondys