Obsługa korporacyjna

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, oferujemy obsługę korporacyjną spółek. Nasze doświadczenie oraz zakres usług obejmują m.in.:

  • tworzenie spółek prawa handlowego ich oddziałów, przedstawicielstw;
  • reprezentację w postępowaniu rejestrowym;
  • przygotowanie umów zawieranych pomiędzy spółką a jej wspólnikami;
  • reprezentację w sporach między wspólnikami oraz spółką;
  • bieżącą obsługę prawną organów spółek;
  • reprezentowanie wspólników w trakcie zgromadzeń i walnych zgromadzeń;
  • przekształcenia, podział i likwidację spółek prawa handlowego;
  • planowanie struktury grupy kapitałowej, ze szczególnych uwzględnieniem aspektów prawno-podatkowych.

Powierzając nam prawną obsługę korporacyjną, Klienci mogą skupić się na działalności stricte gospodarczej, wiedząc że ich sprawy są we właściwych rękach.