Akwizycja elektrowni stanowiących OZE

 

W ramach naszej specjalizacji związanej z rynkiem OZE wspieraliśmy m.in. NEO ENERGY sp. z o.o.
w transakcjach dotyczących akwizycji elektrowni wytwarzających energię elektryczną z gazu znajdującego się na składowiskach odpadów komunalnych. Nasze wsparcie obejmowało cały zakres doradztwa prawno – biznesowego. Od sporządzenia raportów due diligence dotyczących nabywanych przedsiębiorstw, poprzez pracę nad zmitygowaniem ujawnionych ryzyk, przekształcanie form prawnych nabywanych przedsiębiorstw, aż po negocjowanie, opracowanie i zawieranie umów sprzedaży udziałów.