Michał Hauszyld

Radca Prawny – Partner

Michał to praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno w zawodzie radcy prawnego jak i menedżera w dużej korporacji z branży chemicznej. Specjalizuje się we wszystkich zagadnieniach obrotu nieruchomościami oraz procesu inwestycyjnego w budownictwie. Posiada praktyczne doświadczenie w zagospodarowaniu, regulowaniu i restrukturyzacji nieruchomości o zróżnicowanym przeznaczeniu. Michał ma również bogate doświadczenie w transakcjach przejęć w branży chemicznej i energetycznej zarówno po stronie sprzedających jak i kupujących. Uczestniczył z sukcesem w restrukturyzacjach przedsiębiorstw, w tym działających na przedpolu upadłości, wspierając ich zarządy przy podejmowaniu trudnych i skomplikowanych decyzji. W pracy prawniczej  zawsze stara się wdrażać podejście projektowe ukierunkowane na osiągniecie określonego celu biznesowego.

Doświadczenie zawodowe ugruntował w latach 2008 - 2016 w Grupie Kapitałowej CIECH - jako Prezes Zarządu Ciech-Service sp. z o.o., Przewodniczący Zespołu Zadaniowego Ciech S.A. ds. zagospodarowania nieruchomości oraz jako dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem i Ochrony Środowiska w Ciech S.A. Posiada doświadczenie jako członek Rad Nadzorczych: Alwernia S.A. i Cheman S.A. oraz jako przewodniczący komunalnej spółki Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

Wykształcenie:

Studia magisterskie na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Michał Hauszyld