Doradztwo transakcyjne i obsługa procesu M&A – wejście na polski rynek ELECTRA M&E

Obsługa prawna procesu wejścia na polski rynek usług instalacyjnych w branży mechanicznej i elektrycznej izraelskiego koncernu ELECTRA M&E oraz utworzenia spółki: ELECTRA M&E POLSKA sp. z o.o. wraz z reprezentacją w postępowaniu antymonopolowym przed UOKiK.

- prace związane ze stworzeniem formalno-prawnych ram realizacji inwestycji;

- negocjowanie warunków SPA oraz umów towarzyszących;

- reprezentacja mniejszościowego udziałowca w postepowaniu antymonopolowym przed UOKiK;

- optymalizacja podatkowa transakcji.