Proces inwestycyjny w OZE

 

Współpracując z NEO ENERGY sp. z o.o. braliśmy udział w szeregu procesów inwestycyjnych dotyczących budowy elektrowni wytwarzających energię elektryczną oraz cieplną z gazu znajdującego się na składowiskach odpadów komunalnych. 

Nasze działania obejmowały przede wszystkim:

- opracowanie optymalnej formy prawno-podatkowej realizowanego przedsięwzięcia;

- negocjowanie oraz zawieranie umów z operatorami składowisk komunalnych zapewniających naszemu Klientowi prawo do pobierania biogazu, także w ramach partnerstwa publicznoprawnego (PPP);

- negocjowanie i zawieranie umów z odbiorcami energii elektrycznej oraz cieplnej;

- reprezentowanie oraz wsparcie Klienta w relacjach z URE oraz innymi organami państwowymi.