Przekształcenia kapitałowe spółek z grupy IMTECH POLSKA

 

Obsługa prawna transformacji kapitałowej IMTECH POLSKA sp. z o.o. i podziału spółki przez wydzielenie nowych podmiotów.
- prace związane ze zmianą biznesowego modelu funkcjonowania spółki w tym podział spółki przez wydzielenie nowych podmiotów.