Przygotowanie prawnych zasad funkcjonowania i rozliczeń spółek z grupy MITRON.

 

Obsługa prawna związana z uregulowaniem wzajemnych relacji spółek w ramach fińskiej grupy kapitałowej MITRON Oy w tym MITRON INFORMATION SYSTEMS sp. z o.o.

- prace nad umową regulującą wewnętrzne relacje pomiędzy podmiotami w ramach grupy MITRON INFORMATION SYSTEMS.