Reaktywacja legendarnej marki win SOPHIA®

Znak towarowy nr R-069873

SOPHIA® jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek win stołowych w Polsce (Bułgarskie wina wciąż bezkonkurencyjne nad Wisłą). Od momentu jej rejestracji w Urzędzie Patentowym RP minęło już ćwierć wieku. Historia tego znaku towarowego jest niezwykle burzliwa. Od końca lat 90. właściciel marki prowadził nierówną walkę z konkurencyjnymi firmami, które nie respektowały jego praw. Działania nieuczciwych konkurentów powodowały, iż dotychczasowy licencjobiorca znaku towarowego SOPHIA® miał poważne trudności z dostępem do rynku. O sprawie niejednokrotnie informowały media branżowe (Właściciel marki Sophia upomina się o swoje prawa).

Po wielu latach zmagań właściciel marki, tj. Scorpios sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powierzył sprawę naszej Kancelarii. Począwszy od 2014 roku podjęliśmy szereg działań mających na celu kompleksową ochronę interesów naszego Klienta. Wykorzystując wszystkie dostępne środki prawne,
w tym również środki prawnokarne (Prokuratura wszczęła dochodzenie ws. nielegalnej dystrybucji win marki Sophia), przystąpiliśmy do oczyszczania rynku z nielegalnej konkurencji. Oprócz procesów sądowych, zostały wszczęte liczne dochodzenia, a sprawą zaczęła interesować się prokuratura. Rynek alkoholowy otrzymał bardzo wyraźny sygnał, że dalsze przypadki naruszania praw do marki SOPHIA® nie będą tolerowane.

Dzięki naszemu zaangażowaniu nasz Klient osiągnął wszystkie zamierzone cele prawno-biznesowe, które jeszcze do niedawna wydawały się bardzo odległe, tj.:

  • pozostał jedynym w Polsce podmiotem wprowadzającym do obrotu wina marki SOPHIA®,
  • uzyskał stosowną rekompensatę od większości importerów, którzy w przeszłości dopuścili się naruszeń jego praw;
  • podrobione produkty zostały całkowicie wyeliminowanie z rynku.

Dodatkowo nasze stricte biznesowe podejście do sprawy zaowocowało podpisaniem przez naszego Klienta nowej umowy licencyjnej z największym dystrybutorem hurtowym FMCG w Polsce, zapewniającej właścicielowi marki m.in. zyski z tytułu opłat licencyjnych, otwarcie szerokiego kanału dystrybucji a przede wszystkim znaczne zwiększenie wartości znaku towarowego („Wina Sophia na wyłączność dla Grupy Eurocash”).

 

 

Warszawa, 21.09.2016 r., podpisanie umowy licencyjnej, od lewej Andrzej Kolasa - dyrektor zarządzający Scorpios sp. z o.o. oraz Konrad Korzeniewski - kierownik zarządzania kategorią wina Eurocash S.A.

Nowa odsłona licencjonowanych win SOPHIA®