Zagospodarowanie gazów kopalnianych

Współpracując z NEO ENERGY sp. z o.o. braliśmy udział w procesie inwestycyjnym dotyczącym zagospodarowania metanu pozyskiwanego ze zrobów kopalni węgla kamiennego, w celu produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.      

W ramach opisywanego projektu nasze działania obejmowały m.in.:

- sporządzanie raportów due diligence spółki posiadającej kontrakt na zakup metanu z kopalni węgla kamiennego;

- negocjowanie, opracowanie i zawarcie umowy sprzedaży wskazanej powyżej spółki;

- wsparcie przy budowie gazociągu służącego do przesyłania metanu z odwiertu na teren działki na której umiejscowione są urządzenia do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

- negocjowanie i zawieranie umów z odbiorcami energii elektrycznej oraz cieplnej;

- reprezentowanie oraz wsparcie Klienta w relacjach z URE oraz innymi organami państwowymi.