Audyt działalności rozwojowej

W dzisiejszych czasach istnieje szeroki wachlarz form wsparcia działalności przedsiębiorstw z środków publicznych. Polska Strefa Inwestycji, środki krajowe, fundusze europejskie... Rynek dostępnych źródeł i form wsparcia jest bardzo szeroki i dynamiczny, co powoduje, że wiele przedsiębiorstw nie ma świadomości, że ich działalność kwalifikuje się do objęcia wsparciem. Chętnie poznamy Państwa pomysł na biznes i przejrzymy plany rozwojowe pod kątem możliwości uzyskania wsparcia publicznego na realizację poszczególnych projektów. Wskażemy możliwe źródła dofinansowania oraz zarekomendujemy działania, które zwiększą szanse na pozyskanie wsparcia Państwa działalności.