Fuzje i przejęcia

Większość transakcji kapitałowych musi zostać poprzedzona badaniem stanu prawnego, a nierzadko również jego uporządkowaniem, zarówno w interesie sprzedających, jak i potencjalnych nabywców. Każdy projekt rozpoczynamy od przeprowadzenia prac analitycznych, a następnie wspólnie z Klientem przygotowujemy szczegółowy plan i harmonogram działań.

Zapewniamy naszym Klientom:

  • przygotowywanie i przeprowadzanie pełnej analizy prawnej podmiotów gospodarczych (due diligence);
  • kompleksowe opracowywanie optymalnej struktury transakcji oraz jej realizację;
  • przygotowywanie listów intencyjnych, umów przedwstępnych oraz umów warunkowych i rozporządzających, których przedmiotem są udziały albo akcje, przedsiębiorstwo, zorganizowane części przedsiębiorstwa lub określone składniki majątkowe;
  • bieżące konsultacje oraz pełne wsparcie negocjacyjne, a także doradztwo w zakresie finansowania transakcji;
  • pełną koordynację działań wszystkich uczestników procesu na każdym etapie transakcji;
  • pomoc prawną po sfinalizowaniu transakcji, zwłaszcza w zakresie restrukturyzacji objętych nią podmiotów.

Szczególną uwagę zwracamy na konieczność ukształtowania struktury transakcji oraz sformułowania dokumentów transakcyjnych w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów pomiędzy podmiotami biorącymi udział w transakcjach. Po zamknięciu transakcji doradzamy w sprawach związanych z realizacją zobowiązań wynikających z dokumentów transakcyjnych, a także powiązanych z transakcją obowiązków o charakterze publicznoprawnym.