Prawo energetyczne

Współpraca z podmiotami z branży energetycznej jest jednym z głównych obszarów naszej działalności. Doradzamy podmiotom produkującym energię, zarówno pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, jak też tzw. czarną, pochodzącą np. z gazów kopalnianych. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną producentom energii. Przeprowadzamy transakcje przejęć zarówno spółek produkujących energię, jak też konkretnych lokalizacji.

Nasze doświadczenie oraz zakres usług obejmują m.in.:

  • zapewnienie pełnego wsparcia prawnego procesów inwestycyjnych w energetyce, w tym we wszystkich aspektach administracyjnych oraz cywilnych;
  • opracowywanie oraz negocjowanie umów dotyczących sprzedaży, przesyłu, dystrybucji paliw lub energii, umów przyłączeniowych, umów kupna energii na potrzeby własne oraz umów związanych z magazynowaniem paliw i gazów;
  • pomoc w uzyskiwaniu koncesji;
  • przygotowywanie opinii oraz audytów prawnych w zakresie prawa energetycznego i przepisów powiązanych;
  • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych przed sądami, Prezesem URE, Prezesem UOKiK oraz innymi podmiotami regulacyjnymi;
  • doradztwo w ramach postępowań z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Mamy również doświadczenie w realizacji inwestycji liniowych, koordynowaliśmy od strony prawnej międzynarodowy projekt budowy rurociągu produktów naftowych. Zajmujemy się regulowaniem stanu prawnego urządzeń przesyłowych.