Sprzedaż konsumencka - informowanie o obniżkach cen

Ogólne

Ustawa implementująca do polskiego systemu prawnego  Dyrektywę Omnibus weszła w życiu w dniu 1 stycznia 2023 roku. Ustawa wprowadziła wiele zmian m.in. w ustawie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w  ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług. Nowe regulacje nałożyły  na sprzedawców dodatkowe obowiązki i tym samym zwiększyły ochronę konsumentów.

Szeroko komentowaną zmianą wprowadzoną w ramach Dyrektywy Omnibus jest wprowadzenie obowiązku informowania o cenie sprzed obniżki. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług:

 w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki”.

Oznacza to, iż podmiot ogłaszający obniżkę ceny musi podać najniższą cenę pobieraną za dany towar w okresie co najmniej ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny. Najniższa cena obejmuje wszelkie poprzednie obniżone ceny w tym okresie. Informacje  mają być podawane konsumentowi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

 W przypadku prowadzenia sprzedaży w kilku sklepach stacjonarnych bądź internetowych - przedsiębiorca zobowiązany jest podać jako „wcześniejszą cenę” odpowiednich towarów w poszczególnych punktach  sprzedaży najniższą cenę stosowaną w każdym sklepie (punkcie) sprzedaży w ciągu co najmniej 30 ostatnich dni.

Istnieją wyjątki od powyższej regulacji. Kiedy dany produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni - podawana cena jest wtedy najniższą ceną okresu od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. Drugi wyjątek dotyczy towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub z krótkim terminem przydatności. W takim przypadku obok informacji o obniżonej cenie umieszcza się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

Skutki niedotrzymania obowiązku o informowaniu o cenach sprzed obniżek reguluje art. 6 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Na przedsiębiorcę, który nie wykona powyższego obowiązku można zostać nałożona kara pieniężna do wysokości 20 000 zł, z kolei w przypadku niewykonywania przedmiotowego obowiązku co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć karę pieniężną do wysokości 40 000 zł.