Doradztwo podatkowe

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze. Zajmujemy się udzielaniem opinii podatkowych, prowadzeniem postępowań podatkowych, reprezentowaniem Klientów przed organami skarbowymi i sądami w sprawach podatkowych, opiniowaniem aspektów podatkowych procesów gospodarczych, analizą skutków podatkowych transakcji, przeprowadzaniem audytów podatkowych.

Oferujemy szeroki pakiet usług doradztwa podatkowego dla przedsiębiorców. Naszą ofertę kierujemy zarówno do dużych korporacji jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Świadczymy zarówno doraźną pomoc prawno-podatkową jak i stałą i kompleksową obsługę w tym zakresie. Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • udzielanie pisemnych opinii oraz porad i konsultacji ustnych o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego;
  • opracowywanie szczegółowych ekspertyz podatkowych dotyczących rozstrzygnięć problemów podatkowych oraz skutków podatkowych związanych z projektami biznesowymi;
  • przygotowywanie wystąpień do Ministra Finansów z wnioskiem o wiążącą interpretację podatkową;
  • reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi na wszystkich etapach postępowania podatkowego oraz postępowania kontrolno-skarbowego;
  • reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sporach z organami podatkowymi oraz innymi organami administracyjnymi;
  • opiniowanie aspektów tzw. cen transferowych między podmiotami powiązanymi oraz przygotowywanie w tym zakresie dokumentacji podatkowej;
  • przeprowadzanie doraźnych lub okresowych audytów podatkowych, polegających na weryfikacji rozliczeń podatkowych, sprawdzeniu ich poprawności, skorygowania dostrzeżonych uchybień lub wprowadzenia zmian zmierzających do optymalizacji opodatkowania.

W ramach usług zarządzania podatkami zespół naszych doradców podatkowych zajmuje się problematyką odraczania zobowiązań, analizą planowanych transakcji gospodarczych oraz bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstw pod kątem minimalizowania obciążeń podatkowych.