Optymalizacja podatkowa

Jesteśmy zdania, że podatnicy powinni wykorzystywać wszelkie dostępne i dozwolone prawem rozwiązania zmierzające do zmniejszenia obciążeń podatkowych.
Optymalizacja podatkowa polega na wykorzystaniu przepisów prawa polskiego, wspólnotowego oraz międzynarodowego dla uzyskania korzystnych, a równocześnie zgodnych z prawem efektów podatkowych.

Bazując na wiedzy teoretycznej i rozwiązaniach sprawdzonych w praktyce, możemy zaoferować naszym Klientom przygotowanie indywidualnego planu optymalizacji podatkowej, pozwalającego na uzyskanie znacznych oszczędności.

Przygotowując kompleksowy plan optymalizacji, bierzemy pod uwagę wszelkie kwestie związane z charakterem prowadzonej działalności, kontrahentami, uwarunkowaniami prawnymi czy związanymi z umowami międzynarodowymi dotyczącymi unikania podwójnego opodatkowania oraz dyrektywami Unii Europejskiej.