Międzynarodowe planowanie podatkowe

Potrafimy wykorzystać prawo międzynarodowe oraz wewnętrzne systemy prawne poszczególnych państw w celu osiągnięcia określonych efektów podatkowych, najczęściej w celu obniżenia opodatkowania lub uzyskania opodatkowania w określonym państwie. Globalizacja współczesnej gospodarki nie ogranicza się wyłącznie do aspektów produkcji czy kapitału. Pozwala również wykorzystywać międzynarodową konkurencję podatkową do zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Współpracujemy ze specjalistami w 25 jurysdykcjach podatkowych (zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią), kluczowych dla procesów międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Reprezentują oni firmy prawnicze, notariuszy, audytorów, doradców podatkowych i inwestycyjnych. Nasi Klienci mogą być pewni, że ich struktury prawne i podatkowe są zarządzane przez grupę zaangażowanych i doświadczonych profesjonalistów.

Oferujemy również możliwość kontaktu z najlepszymi zagranicznymi specjalistami z zakresu private banking oraz asset management.