Transformacje i restrukturyzacje kapitałowe przedsiębiorstw

Mamy bogate doświadczenie biznesowe i rozumiemy potrzeby naszych Klientów oraz specyfikę prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wiemy, że poprawienie efektywności działalności gospodarczej często wymaga zmian w organizacji majątku potrzebnego do jej prowadzenia lub strukturze własnościowej przedsiębiorcy.

Doradzamy przy przekształceniach i opracowywaniu planów naprawczych. Uczestniczymy w podziałach spółek i wydzielaniu zorganizowanych części przedsiębiorstw celem uzyskania optymalnej struktury własnościowej i kapitałowej. Przeprowadzamy przedsiębiorców przez postępowania układowe i likwidacyjne.

Wspierając naszych Klientów w procesie restrukturyzacji zajmujemy się m.in.:

  • renegocjowaniem warunków spłaty finansowania;
  • ustanawianiem nowych zabezpieczeń lub zmianą kolejności istniejących;
  • uzyskaniem nowego finansowania;
  • dokonywaniem potrąceń lub konwersji zobowiązań na akcje/udziały;
  • podziałem lub przekształceniem formy prawnej, w której działają przedsiębiorcy;
  • sprzedażą rzeczowych lub finansowych aktywów trwałych (w formie transakcji dotyczących pojedynczych składników majątku bądź całego przedsiębiorstwa);
  • przejęciem zobowiązań.