Sprawy frankowe

Od lat pomagamy skutecznie naszym Klientom unieważnić kredyty frankowe i odzyskać pieniądze od banków. Doradzamy bezpłatnie jaką drogę wybrać w konkretnej sytuacji.

Dzięki uzyskiwanym zabezpieczeniom sądowym nasi Klienci mają możliwość niezwłocznego zaprzestania płacenia rat kredytu. Natomiast po zakończeniu sprawy w sądzie, banki zobowiązywane są nie tylko do zwrotu nadpłaconego kapitału, ale też odsetek.

Co istotne, pozywając bank masz możliwość zawarcia sprawiedliwej ugody.

Najnowsze korzystne dla frankowiczów orzeczenia TSUE pozwolą na jeszcze skuteczniejsze działania w obronie Twoich praw. W 2024 roku frankowicze mogą liczyć na wyższe korzyści z unieważnienia umowy, przede wszystkim dzięki korzystniejszej metodzie naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.

W tym roku najprawdopodobniej przybędzie orzeczeń wskazujących na niezasadność roszczeń banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału lub waloryzację. Co więcej, w części spraw roszczenia banku o zwrot kapitału mogą okazać się przedawnione.