Postępowania administracyjne

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w sprawach administracyjnych toczących się przed organami państwowymi i sądami administracyjnymi. Zapewniamy naszym Klientom kreatywne podejście do powierzonych nam spraw, zawsze uwzględniające ich interes ekonomiczny i biznesowy.

Z sukcesami zajmujemy się m.in. postępowaniami dotyczącymi opłat planistycznych oraz adiacenckich, opłat za użytkowanie wieczyste, wywłaszczeń, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, przejścia działki drogowej na gminę przy podziale nieruchomości, jak też podatków od nieruchomości.

Prowadzimy również postępowania związane z procesem inwestycyjno-budowlanym, m.in. dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę oraz o pozwoleniu na użytkowanie.