Postępowania sądowe

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w sprawach sądowych. W przypadku pojawienia się sytuacji spornych współdziałamy z naszymi Klientami w celu zminimalizowania ryzyka procesowego i wypracowania optymalnych rozwiązań.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, jak też sądami polubownymi w sprawach gospodarczych, cywilnych, pracowniczych i karnych. Prowadzimy m.in. sprawy dotyczące umów handlowych, robót budowlanych, nieruchomości, odszkodowań, roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych, obowiązku nabycia przez gminę prywatnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.