Dobra osobiste

Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych łącząc wiedzę z doświadczeniem procesowym. Nasze wsparcie prawne obejmuje zagadnienia ochrony dóbr osobistych wynikających głównie z kodeksu cywilnego, prawa autorskiego i prasowego.

Oferujemy pomoc tym, którzy dopuścili się naruszenia dóbr osobistych, jak i tym, których dobra zostały naruszone i poszukują ich ochrony.

Mając świadomość specyfiki spraw, nie ograniczamy się do postępowań sądowych, oferując pomoc mającą na celu polubowne rozwiązywanie sporów.

Zapewniamy wsparcie także w karnoprawnym aspekcie ochrony dóbr osobistych, tj. w sprawach o zniewagę i zniesławienie.

Ponadto pomagamy podmiotom aktywnie wykorzystującym swój wizerunek dla potrzeb wykonywanej działalności zawodowej. Przygotowujemy i opiniujemy umowy oraz negocjujemy warunki wykorzystania praw do wizerunku Klientów. Członkowie naszego zespołu mają duże doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z formalno-prawnym przygotowaniem różnego rodzaju kampanii medialnych, reklamowych, organizacji koncertów, teledysków itp. przedsięwzięć.