Sprawy pracownicze

Kompleksowo doradzamy w sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników. Naszą ofertę w zakresie prawa pracy kierujemy do pracodawców i pracowników.

Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

 • przygotowywanie umów o pracę i umów towarzyszących (np. o zakazie konkurencji, dochowaniu poufności) oraz kontraktów menadżerskich,
 • opracowywanie regulaminów (np. pracy, wynagradzania, premiowania),
 • zastępstwo procesowe przed sądami pracy,
 • doradztwo podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • przygotowywanie oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę,
 • sporządzanie odwołań do sądu prac w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • doradztwo w zakresie zbiorowych stosunków pracy, wsparcie w rozmowach ze związkami zawodowymi,
 • doradztwo w procesie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę,
 • wsparcie w procesach restrukturyzacji zatrudnienia (np. zwolnienia grupowe),
 • tworzenie polityk zatrudnienia w przedsiębiorstwach (np. procedur antymobbingowych lub przeciwdyskryminacyjnych),
 • prowadzenie szkoleń dla pracodawców.

Stawiamy na praktyczne rozwiązywanie problemów. Podejmujemy się audytów w zakresie zgodności dokumentacji pracowniczej z regulacjami prawa pracy. Prowadzimy szkolenia dla pracodawców i ich pracowników. Działy kadr naszych Klientów mogą oczekiwać sprawnego wsparcia w bieżącym stosowaniu przepisów prawa pracy. Uwzględniając specyfikę spraw pracowniczych, każdorazowo poszukujemy możliwości polubownego rozwiązania konfliktów.