Branża IT

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom z branży nowych technologii. Bezpieczeństwo prawne Klientów jest dla nas priorytetem, dlatego też opracowujemy konstrukcje prawne dostosowane do konkretnych przedsięwzięć. Dzięki naszemu zaangażowaniu Klienci otrzymują gotowe do zastosowania rozwiązania, które pomagają im w osiągnięciu zamierzonego celu gospodarczego.

Nasze doświadczenie oraz zakres usług obejmują m.in.:

  • negocjowanie, przygotowanie i opiniowanie kontraktów dotyczących projektów informatycznych;
  • opracowywanie umów licencyjnych, sprzedaży praw, o dzieło, hostingowych, na dostawy oprogramowania i sprzętu komputerowego, wdrożeniowych, serwisowych i.in.;
  • pomoc prawną przy tworzeniu i utrzymywaniu serwisów internetowych;
  • tworzenie regulaminów oraz ogólnych warunków umów na potrzeby platform internetowych;
  • reprezentację w sprawach o naruszenie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej w Internecie;
  • przygotowywanie opinii prawnych i udzielanie konsultacji w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem w branży IT;
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.